شوق و غم

هوالعزیز
1.
همه ی هوش و حواسه همه به فوتباله
یه نقطه مشترک برای همه آدما ...هر جا که باشند
یه نگرانی و شوق و انتظار همگانی برای یه پیروزی ...و یا یه غم و ناراحتی و اشک از یه شکست
تجربه یه حس در بعد جهانی
جالبه ...و حتی کسایی مثل من که اصلن چیزی از فوتبال نمی دونند رو هم جذب می کنه
.
درست همین توجه همه به فوتبال باعث شده که صهیونیست ها وحشیانه تراز همیشه
به قتل و ترور و آزار بپردازند .
کسی هم حواسش نیست ...

2.
زمین را دوست ندارم
حتی درخت های کوچک
ریشه ها بزرگی دارند
در اعماق تاریک

پ.ن
تکامل درمیانه سختی ها بدست می آید .