نقد ...انصاف ...غرض !

هوالغریب
1.

یک سال از روزی که نتیجه مرحله دوم انتخابات مشخص شد می گذرد .
حال کارنامه یک ساله دولت جلوی چشم همه هست و نظرات کاملا متفاوتی هم در مورد آن مطرح است  .
از تعریف و تمجید کامل گرفته تا ضد امنیت و آینده کشور شناختن دولت .
دولت طرفدارانی دارد که هیچ عیبی را برای آن مفروض نمی دانند و البته مخالفانی هم که هیچ کار مثبتی در پرونده دولت نمی بینند .
مطلق دیدن این چنینی خیلی منطقی نیست
در مواجهه با عملکرد دولت یک نکته را باید در نظر گرفت
مطمئنا تعریف بی دلیل و نقد بی جا اثر مثبتی در روند کاری دولت که ندارد ، هیچ ، باعث می شود خود افراد حاضر در مجموعه دولت نیز نتوانند به تصویر درستی از بازخورد عملکردشان برسند
چاپلوسی و تملق گفتن اطرافیان یک مجموعه از بزرگ ترین آفت های آن محسوب می شود .
نقد منصفانه و دلسوزانه بهترین کمک و یاری به دولت است .
و دوست داران رئیس جمهور نباید از انتقاداتی این چنین دلگیر شوند .
.
اما سخنی هم در رابطه با منتقدان غیر منصف
می گویم غیر منصف چون هم آنانی اند که همه عملکردها و. تصمیمات دولت را نادرست نشان می دهند .
معمولا وقتی کسی خارج از حوزه عمل قرار دارد و فقط به ایراد گرفتن می پردازد می گویند : دیکته ننوشته غلط ندارد ،هرگاه در مصدر کار بودید می توانید این چنین ایراد بگیرید
اما ، این سخن شامل حال منتقدان ذکر شده ، نمی شود .
زیرا همگی (از هر دو طیف راست و چپ)در مصدر قدرت بوده اند و کارنامه عملکردشان نشان می دهد که در دیکته نوشتن شان نمره قبولی نگرفته اند .
آنچه باعث می شود این افراد به ایرادگیری های شان ادامه دهند این تصور است که
با ارائه تصویری غلط  می توانند مردم را از دیدن واقعیت ها دور کنند .
اما حمایت های واضح مردم و اعتمادشان به دولت آقای احمدی نژاد نشان داده است که ، این تصور غلط است .
.
به امید آنکه رسیدن به قدرت ، تنها هدف احزاب و گروه ها و شخصیت های کشورمان نباشد .
اینجا ،آنچه واگذار می شود ، مسئولیت است
 
2.
میان همه دل ها ، امان از دل زینب
ز کف رفته خدایا ، همه حاصل زینب

پس از داغ پیمبر ، بر آن غمزده بستر
پرستاری مادر ، شده مشکل زینب

در آن خانه غمناک ، بر آن دختر دل چاک
شده چادر پر خاک، گل محفل زینب

پ.ن
هیچ نمانده برای گفتن ...