شناسنامه خواب زده
 
نام خواب زده
تماس با من
جنسیت زن
سن 34
درباره من ۱. روزمرگی است شاید ...که احتمالا چیزی هم نداشته باشد . ۲. اگر ـفقط اگر ـ حرف خاصی باشد و ارزش خواندن هم داشته باشد در شماره ۲ دنبالش باشید .

کشور ایران  
شهر همین اطراف

تحصیلات دانش جو  
شغل  
سرگرمی ها  
علاقه مندی ها